Yükleniyor...

Çelik Grubu Isıl İşlemleri

Ana Sayfa

>

Hizmetlerimiz

Birikim Malzeme Teknolojileri’nin Yüksek Teknoloji

Isıl İşlem Hizmetleri;

Isıl işlem; bir metal veya alaşıma, istenilen özellikleri elde edebilmek amacıyla uygulanan, zamana ve sıcaklığa bağlı kontrollü ısıtma ve soğutma işlemlerinin bir kombinasyonudur.

Çeliklerden beklenen özelliklerin tam olarak sağlanabilmesi ve yüksek performans gösterebilmesi için ısıl işlemin doğru uygulanması oldukça önemlidir.

Isıl işlem endüstrisinde lider olmayı hedefleyen Birikim Malzeme Teknolojileri, ısıl işlemin her aşamasında yüksek teknolojili ekipman kullanarak en yüksek kalite standartlarını karşılarken, her türlü iş yükü ile de başa çıkabilecek kapasitededir.


Vakum Sertleştirme

Vakum sertleştirme, vakum fırınlarında özellikle takım çelikleri, yüksek hız çelikleri ve martenzitik paslanmaz çeliklerin sertleştirilmesi için uygulanan ısıl işlem çeşididir. Vakum fırınlarında ısıl işlem süreci başından sonuna bilgisayar kontrolündedir. Bilgisayarların desteğiyle sıcaklık artışları ve soğutma işlemi kontrollü olduğundan malzemenin yaşayacağı çarpılma minimalize edilir. Vakum fırının sağladığı vakum ortamı impurite oluşturabilecek atmosferik etmenler içermediği için malzemede daha homojen bir yapı oluşmasını ve daha temiz bir yüzey elde edilmesini sağlar.

Vakum Sertleştirme

Kriyojenik

Kriyojenik işlem, oda sıcaklığında biten ısıl işlem prosesinin bir devamıdır. Çeliklerin sertleştirilmesinde öncelikle östenit faz elde edilmekte ve hızlı soğutma ile östenit fazın martenzit faza dönüşümü sağlanmaktadır. Fakat geleneksel ısıl işlem sonrası yapının tamamı martenzit faza dönüşememekte ve yapıda kalıntı östenit olarak kalmaktadır. Kriyojenik işlemde amaç, düşük sıcaklıklara inilerek martenzit dönüşümün devamını sağlamak ve kalıntı östenit miktarını mümkün olduğunca azaltmaktır. Bu sayede malzemenin başta aşınma dayanımı olmak üzere mekanik özellikleri kayda değer derecede yükseltilmektedir.

Kriyojenik

Gerilim Giderme

Gerilim giderme; kaynak, döküm, ısıl işlem ve soğuk şekillendirme sonucu oluşan iç gerilimleri azaltmak amacıyla çeliklerin dönüşüm sıcaklıklarının altındaki bir sıcaklıkta ısıtılması ve yavaş soğutulması ile gerçekleştirilir. Gerilim giderme işlemi sertleştirme işlemi öncesinde kaba işlenmiş parçaya yapılabileceği gibi ısıl işlem sonrası taşlaması bitirilmiş parçaya da yapılabilir. İç gerilmelerin giderilmemesi durumunda, parçalarda zamanla deformasyon ve çarpılmalar meydana gelir. Ayrıca iç gerilmeler, parçaların çalışma sırasındaki performanslarını olumsuz yönde etkileyebilir.

Kriyojenik

Oksidasyon

Oksidasyon veya diğer adıyla karartma, malzemenin korozyon direncini arttıran bir uygulamadır. Oksidasyon, yapışma ve buna bağlı adhesif aşınmanın yaşandığı metal enjeksiyon uygulamalarında kalıp yüzeyinde yağlayıcı özelliğe sahip oksit filmi oluşturma işlemidir. İşlem sonrasında yüzeyde oluşan 2-5 µm kalınlığındaki demir oksit filmi kalıp ile ergimiş metal arasında bir bariyer oluşturarak yapışmayı engeller.

Nitrasyon

Nitrasyon, bir yüzey sertleştirme işlemidir. Azotun çelik yüzeyine difüzyonu sonucu malzemenin yüzeyinde aşınma direncinin yüksek olduğu sert bir tabaka oluşur. Nitrürleme işleminde, çelik yüzeyindeki atomik azot iç kısımlara doğru yayılır ve genellikle 5-15 μm boyutunda çok ince nitrür çökeltileri oluşturarak seramik özellikler barındıran beyaz tabakayı oluşturur. Azot sağlayıcı ortam olarak tuz banyosu ve gaz atmosferi kullanılabilir.

oksidasyon

Karbürizasyon

Düşük karbonlu çeliklere uygulanan bir yüzey sertleştirme işlemidir. Çelik malzeme yüzeyine katı, sıvı veya gaz ortam içerisinde karbon emdirilmesi esasına dayanır. Sementasyon işlemi sonucunda parça yüzeyi sert ve aşınmaya dayanıklı, çekirdek kısmı ise yüzeye göre yumuşak fakat tok, darbelere karşı dayanıklı bir malzeme elde edilir.

Karbonitrasyon

Karbonitrasyon, çeliğin yüzey sertliğini arttırmak ve aşınma dayanımını yükseltmek için kullanılan bir yöntemdir. İşlem esnasında metal yüzeyine karbon ve azot atomları difüze ettirilerek yüzeyde sertlik artışı sağlanır. Karbonitrasyon işlemi daha çok düşük karbonlu ve düşük alaşımlı çeliklere uygulanır.

Karbürizasyon

Martemperleme

Martemperleme, hızlı soğutma işlemleri esnasında martenzit oluşumunun çatlama ve kırılma risklerini azaltmak için kullanılır. Kademeli sertleştirme olarak da bilinir. Martemperleme ısıl işleminin yararı özellikle büyük ve farklı kesit kalınlıklara sahip parçalarda ortaya çıkar. Bu tür parçaların ince kesitleri veya yüzeyleri, klasik su verme ısıl işleminde çok hızlı soğuyarak martenzite dönüşürken, parçanın merkezi ya da kalın kesitleri hızlı bir şekilde soğuyamadıklarından dolayı martenzite dönüşemez. Bu durum da farklı mikroyapı ve mekanik özelliklerin elde edilmesine ve çarpılmaların meydana gelmesine sebep olur. Martemperleme esnasında ise, martenzit oluşum sıcaklığında parça bir müddet bekletilmesinden dolayı hem yüzeyin hem de merkezin aynı sıcaklığa ulaşması ve tüm parçada homojen bir şekilde martenzit oluşumu sağlanabilmektedir.

Normalizasyon

Normalizasyon işlemi tane boyutlarını küçültmek, daha homojen bir mikro yapı elde etmek ve malzemelerin işlenebilirliğini ve sünekliğini artırmak için kullanılan bir prosestir. Bir malzemenin yeniden kristalleştirme sıcaklığının üzerinde ısıtılmasını, uygun bir süre bu sıcaklıkta tutulmasını ve ardından soğutulmasını içerir. Normalizasyon işlemi malzemelerdeki kaba tane yapısını daha ince yapılara dönüştürmek amacıyla uygulanabileceği gibi malzemenin işlenebilirliğini artırmak, malzemenin uygulanacak ısıl işlemlerde göstereceği performansı artırmak için de uygulanabilir.

Östemperleme

Östemperleme prosesi bir su verme çeşididir. Östemperleme, çelik malzemeler için beynit yapı oluşturmak için uygulanır. Östemperleme uygulanan malzemenin süneklik ve tokluk değerleri artmış olur ve kırılmaya karşı dayanım kazanır. Şoka karşı direnci artar ve özellikle ince parçalarda çarpılma etkisini azaltır.

Islah İşlemi

Islah işlemi, temelde sertleştirme ve sonrasında menevişleme işlemlerine dayanan bir ısıl işlem prosesidir. Malzemenin aşınma dayanımını, sertliğini, tokluğunu, darbe dayanımını, mukavemetini artırmak ve daha kararlı bir yapıya bürünmesini sağlamak için uygulanır. Islah işlemi, sertleştirmeye elverişli olan orta ve yüksek karbonlu çeliklere uygulanır.

Karbürizasyon

İndüksiyon

İndüksiyon sertleştirme işlemi, malzemenin yüzeyinin yüksek sıcaklıklara çıkarılıp hemen ardından soğutulması ile sertlik kazandırılan hızlı bir yöntemdir. Bu işlemde parçanın tüm yüzeyi sertleştirilebileceği gibi sadece sertlik istenen belirli bölgeler de sertleştirilebilir. Bu işlemde elde edilebilecek sertlik ve sertlik derinliği, malzemenin sahip olduğu karbon ve alaşım elementleriyle orantılıdır.

İndüksiyon