Yükleniyor...

Titanyum ve Alüminyum Alaşımlarının Isıl İşlemleri

Ana Sayfa

>

Hizmetlerimiz

Birikim Malzeme Teknolojileri’nin Yüksek Teknoloji

Isıl İşlem Hizmetleri;

Isıl işlem; bir metal veya alaşıma, istenilen özellikleri elde edebilmek amacıyla uygulanan, zamana ve sıcaklığa bağlı kontrollü ısıtma ve soğutma işlemlerinin bir kombinasyonudur.

Çeliklerden beklenen özelliklerin tam olarak sağlanabilmesi ve yüksek performans gösterebilmesi için ısıl işlemin doğru uygulanması oldukça önemlidir.

Isıl işlem endüstrisinde lider olmayı hedefleyen Birikim Malzeme Teknolojileri, ısıl işlemin her aşamasında yüksek teknolojili ekipman kullanarak en yüksek kalite standartlarını karşılarken, her türlü iş yükü ile de başa çıkabilecek kapasitededir.


Titanyum Alaşımlarının Isıl işlemi

Yüksek sıcaklıkta çözelti işlemleri ve ardından düşük sıcaklıkta temperleme işlemleri ("yaşlandırma" işlemi olarak adlandırılır), titanyum ve alüminyum gibi alaşımların mekanik özelliklerini tavlama işlemlerine kıyasla %35 oranında artırabilir.

Titanyum için çözeltiye alma sıcaklığı, plakalar için kullanılan 900°C ile yuvarlak ve çok kalın parçalar için kullanılan 950 ° C arasında değişebilir. Ayrıca, bu işlem koruyucu bir ortamda gerçekleştirilir. Argon gibi bazı soy gaz halindeki elementler, hem bileşen yüzeyinde oksit bileşiklerinin oluşumunu hem de “Alpha durumu” olarak adlandırılanları önlemek için kullanılır.

Soğutma işlemi, çalkalanan ve sabit sıcaklıklarda tutulan tanklarda çözünen sıvılar (su veya tuzlu su gibi) kullanılarak gerçekleştirilir. Bu koşullar, sürecin tekrarlanabilir olmasını sağlar. Parçalar çok kalınsa, iç mekanik özellikler yüzeydekilerden farklıdır. Bu nedenle bileşen tasarımı çok fazla metal katman kullanmaktan kaçınmalıdır. Mekanik özellikleri korumak için bileşenin fırından çözelti banyosuna geçişi mümkün olduğunca hızlı olmalıdır. AMS 2801B gibi bu konudaki standart spesifikasyonlar, daha düşük kalınlıklar için maksimum süre olarak altı saniyeyi ifade eder.

Avantajları

Tavlama işlemlerine kıyasla mekanik bileşen özelliklerini %35 artırır;

Özel Teknikler

Yaşlandırma sıcaklığı 425°C ila 650°C arasında değişir ve 4 ila 8 saat arasında değişen bir süreyi kapsar. Yaşlandırma, çökelme sertleştirme işlemidir ve bu nedenle belirli yaşlandırma süresine ve sıcaklığına dayanır. Çekme ve akma dayanımının maksimum mekanik özellikleri 500°C’lik bir sıcaklıkta meydana gelir.

Titanyum Alaşımlarının Isıl işlemi

Alüminyum Alaşımlarının Isıl İşlemi

Yüksek sıcaklıkta çözelti işlemleri ve ardından düşük sıcaklıkta temperleme işlemleri (“yaşlandırma” işlemi olarak adlandırılır), titanyum ve alüminyum gibi alaşımların mekanik özelliklerini tavlama işlemlerine kıyasla %35 oranında artırabilir.

Alüminyum için çözeltiye alma işlemi, yüksek sıcaklıktaki çözünürlüğün artmasına bağlı olarak yapıdaki bileşeni tek faz alanında çözündürüp, aşırı doymuş katı çözelti elde etmektir. Çözeltiye alma işleminde çözünme için gerekli olan zaman alaşımın kompozisyonu ve döküm işleminde katılaşma sırasında oluşan fazların morfolojisi ve dağılımına bağlıdır.

Soğutma işlemi, çözeltiye alma işleminden sonra uygulanan su verme işleminde, soğutma hızı istenilen mekanik özelliklerin elde edilmesinde önemli bir aşamadır. Soğutma işlemi, yaşlandırma işlemi sonrasında oluşan çökeltiler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Yaşlandırma işlemi, doğal yaşlandırma ve suni yaşlandırma olarak ikiye ayrılmaktadır. Doğal yaşlandırma, su verme işleminden sonra alaşımın oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi işlemidir. Suni yaşlandırma ise su verme sonra alaşımın kimyasal bileşimi ve istenilen mekanik özelliklere göre belirlenen bir sıcaklığı ısıtılıp, bu sıcaklıkta belirli bir süre bekletildikten sonra oda sıcaklığında soğutulması ile gerçekleşmektedir.

Alüminyum Alaşımlarının Isıl İşlemi